Presentatie

Onze nieuwe website is online!

Het is ontworpen met het oog op een optimale interactiviteit tussen u en ons accountantskantoor.

In de komende maanden zullen nieuwe modules beschikbaar komen om een volledig gamma van diensten aan te bieden.

Aldus zal het mogelijk zijn uw documenten te archiveren, uw permanent dossier te raadplegen, de gezondheidscontrole van uw onderneming in detail te visualiseren. Onze permanente zoektocht naar kwaliteit, evenals onze wens om u de nodige informatie te bieden, zijn de drijvende kracht geweest achter deze oorspronkelijke ontwikkeling.

Ons kantoor, dat lid is van het Beroepsinstituut van Accountants en Belastingconsulenten, verleent een breed scala van diensten aan een clientèle van zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen, lokale overheden en particulieren.

De competenties en de infrastructuur van het kantoor stellen ons in staat professionele bijstand te verlenen op verschillende gebieden, zowel algemeen (boekhouding, fiscaliteit, management…) als meer specifiek (vastgoedfiscaliteit…).

De competenties en de infrastructuur van het kantoor stellen ons in staat professionele bijstand te verlenen op verschillende gebieden, zowel algemeen (boekhouding, fiscaliteit, management…) als meer specifiek (vastgoedfiscaliteit…).