Onze missies

Boekhouding

Algemene en/of analytische boekhouding na ontvangst van uw documenten, bij voorkeur elektronisch:

Scanning van aankoop- en verkoopfacturen, ontvangst van uw bankafschriften door het coda systeem.

Deze manier van werken stelt ons in staat uw bestand regelmatig te coderen en in real time te controleren.

Hulp bij de boekhoudkundige organisatie van uw onderneming.

Tussentijdse verklaringen.
Opstellen en neerleggen van jaarrekeningen bij de nationale bank.
Correctie van de rekeningen

Belastingen

Opstelling van periodieke aangiften (BTW, belastingplichtigen, intracommunautair…)

Opstellen van belastingaangiften voor particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties

Bijstand en verdediging bij belastingcontroles
Technische en juridische bijstand in het kader van een schadevergoedingsprocedure
Verificatie van waarschuwingen en uittreksels van de rol


Fiscaal advies

Beheer

Opleiding van boekhoudkundig personeel
Bijstand bij de aanwerving van administratief personeel
Opstellen van juridische verslagen
Beheer van facturen en goedkeuring van betalingen (klanten, leveranciers)
Bijstand bij de follow-up van oninbare en dubieuze vorderingen

Vennootschapsvorming

Opstelling van het financieel plan
Keuze van een rechtsvorm
Opstellen van de statuten
Hulp bij de ondertekening van de akte
Toegang tot het beroep en registratie
Contacten met de kruispuntbank voor ondernemingen

Infrastructuur

Uitvoering in de hoofdstad van Europa
State of the art informatieverwerkingssystemen
Voortdurende samenwerking met de juridische, de IT- en de banksector
Toegang tot de meest recente documentatiesystemen.

Filosofie

Focus op onze kernwaarden: luisteren, respect, vertrouwen
Om permanente beschikbaarheid te verzekeren
Een professionele dienstverlening garanderen dankzij een constante bijscholing van onze vaardigheden