Btw in het digitale tijdperk, samenvatting van door de eu gepubliceerde wetsvoorstellen

07/02/2023 - Publié par : FiduPress < Retour Btw in het digitale tijdperk, samenvatting van door de eu gepubliceerde wetsvoorstellen

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een nieuwe ontwerprichtlijn "ViDA" (btw in het digitale tijdperk) gepresenteerd die een aantal wijzigingen in het btw-stelsel zou invoeren om fraude beter te bestrijden en deze belasting verder aan te passen aan de ontwikkeling van de digitale economie.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het gebruik van elektronische facturering, in een formaat dat voldoet aan de Europese normen (EN 16931-1:2017), het beginsel, waarbij de lidstaten nog steeds het papieren formaat kunnen accepteren.

Vanaf 2028 zouden bedrijven dan verplicht zijn elektronische facturen te gebruiken voor hun BtoB-stromen van goederen en diensten binnen de EU, met toevoeging van nieuwe verplichte informatie over de betaling. De gegevens van deze facturen zouden per transactie aan de belastingautoriteiten worden doorgegeven en aan alle lidstaten ter beschikking worden gesteld (DRR voor digitale rapportageverplichtingen). Deze verplichtingen zullen moeten worden afgestemd op de verplichtingen die in België voortvloeien uit de hervorming die onvermijdelijk zal moeten worden doorgevoerd.

De andere aspecten van het project zouden in wezen op 1 januari 2025 in werking treden, waaronder

  • in BtoB-transacties, de verplichting voor de lidstaten om de verleggingsregeling door de afnemer toe te passen wanneer de leverancier of verkoper niet in die staat is gevestigd (momenteel facultatief, maar van toepassing in Frankrijk);
  • in BtoC-transacties zou de regeling inzake verkoop op afstand van toepassing zijn op tweedehands goederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten; 
  • het mechanisme van geacht wederverkoper voor platforms voor elektronische handel wordt uitgebreid tot alle verkopen van goederen, ongeacht de plaats van vestiging van de verkoper of de status van de klant, en tot de overdracht van voorraden van verkopers tussen lidstaten;
  • Matchmaking-platforms in de sector personenvervoer en kort verblijf zouden ook worden beschouwd als kopers-verkopers van dergelijke diensten wanneer zij worden aangeboden door een niet-belastingplichtige. Dit aspect van de hervorming zou leiden tot een wijziging van de regeling voor gemeubileerde verhuur die vergelijkbaar is met hoteldiensten;

De verschillende één-loket-regelingen (OSS) zouden tal van aanpassingen ondergaan.

De onderhandelingen over deze ontwerp-richtlijn zullen op de voet moeten worden gevolgd.

Retour