Update / Belasting – Aftrekbaarheid, wat verandert er in 2023?

09/01/2023 - Publié par : FiduPress < Retour Update / Belasting – Aftrekbaarheid, wat verandert er in 2023?

In 2023 zijn twee data van belang voor bedrijven en zelfstandigen wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van auto's: 1 januari voor hybrides en laadstations, en 1 juli voor verbrandingsmotoren.

Pick-ups vanaf 1 januari

Lichte bedrijfswagens van het type N1 die gekocht worden door particulieren, zullen in Vlaanderen vanaf 2023 op dezelfde manier belast worden als een personenwagen. Net zoals dat in Wallonië al het geval was, zullen alleen professionele kopers nog kunnen profiteren van de lagere verkeersbelasting en van de BIV-vrijstelling.

Hybrides vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor plug-inhybrides een maximale aftrekbaarheid van 50% voor de kosten van de fossiele brandstof. Voor de auto zelf en de elektriciteitskosten blijft de aftrekbaarheid echter 100%. Deze nieuwe bepaling is bedoeld om gebruikers van PHEV's aan te moedigen deze zo vaak mogelijk op te laden om elektrisch te kunnen rijden (en bedrijven aan te moedigen laadstations te installeren). Het is de datum van aankoop (bestelling) die telt, niet de datum van levering (inschrijving).

Laadstations vanaf 1 januari

De aftrek van 200% voor publiekelijk toegankelijke oplaadpunten in bedrijven eindigt eveneens op 1 januari 2023. Die zal vanaf dan 150% bedragen. Op 31 maart 2023 schrapt Vlaanderen ook de premie voor thuisbatterijen.

Hybrides en auto's met verbrandingsmotor vanaf 1 juli

Voor auto’s met een benzine- of dieselmotor aangekocht vanaf 1 juli 2023 verandert de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025. Het minimum van 40-50% zal vanaf 2025 worden afgeschaft. De maximale aftrek wordt verlaagd tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Auto's met onbekende CO2-cijfers komen vanaf 2025 niet meer in aanmerking voor aftrek. Ook hier is het de datum van aankoop die telt voor de belastingregeling, niet de datum van inschrijving.

Oldtimers

Om in aanmerking te komen voor een zogenaamde 'O-plaat' moet een auto voortaan minstens 30 jaar oud zijn in plaats van 25. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn en een harmonisering met de fiscaliteit van de gewesten. In Vlaanderen wordt de jaarlijkse verkeersbelasting voor oldtimers opgetrokken tot 100 euro, een bedrag dat vanaf 2024 geïndexeerd zal worden.

Bron

Retour