Circulaire 2022/C/112 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België

19/12/2022 - Publié par : FiduPress < Retour Circulaire 2022/C/112 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België

Vergoedingen voor verblijfkosten in België: geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 01.12.2022.

inkomstenbelasting ; verblijfkosten ; forfaitaire vergoeding ; vergoeding voor eigen kosten van de werkgever ; terugbetaling van eigen kosten van de werkgever

FOD Financiën, 07.12.2022
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting

1. De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België, zijn, onder bepaalde voorwaarden, een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent (1).

(1) Zie nr. 15 e.v. van de circulaire 2018/C/8 betreffende de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van 22.01.2018.

2. De in onderstaande tabel opgenomen maximumbedragen vormen in dit kader een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover uiteraard aan alle voorwaarden is voldaan.

 Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)Maandelijkse forfaitaire vergoedingAanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten (huisvestingskosten)
Basisbedrag10 euro/dagMax. 16 x 10 euro/maand (voltijdse prestatie)75 euro/nacht
Geïndexeerd bedrag   
Vanaf 01.09.201716,73 euro/dagMax. 16 x 16,73 euro/maand125,50 euro/nacht
Vanaf 01.10.201817,06 euro/dagMax. 16 x 17,06 euro/maand128,01 euro/nacht
Vanaf 01.04.202017,41 euro/dagMax. 16 x 17,41 euro/maand130,57 euro/nacht
Vanaf 01.10.202117,75 euro/dagMax 16 x 17,75 euro/maand 133,18 euro/nacht
Vanaf 01.02.202218,11 euro/dagMax. 16 x 18,11 euro/maand135,85 euro/nacht
Vanaf 01.04.202218,47 euro/dagMax. 16 x 18,47 euro/maand138,57 euro/nacht
Vanaf 01.06.202218,84 euro/dagMax. 16 x 18,84 euro/maand141,33 euro/nacht
Vanaf 01.09.202219,22 euro/dagMax. 16 x 19,22 euro/maand144,16 euro/nacht
Vanaf 01.12.202219,60 euro/dagMax. 16 x 19,60 euro/maand147,05 euro/nacht

Bron

Retour