Mijn notariële akten

19/07/2022 - Publié par : FiduPress < Retour Mijn notariële akten

Je hoeft niet meer in je papieren te duiken om een koopakte, een kredietakte, een huwelijkscontract, een schenkingsakte of de oprichtingsakte van je onderneming... terug te vinden.

Als je je identificeert via je elektronisch identiteitskaart of via de app ItsMe, vind je in één oogopslag alle documenten terug die je sinds 1 januari 2015 voor een notaris hebt ondertekend.

De dienst is gratis. Je kan deze belangrijke documenten kosteloos consulteren en downloaden.

Als je de komende maanden of jaren een akte voor de notaris tekent, zal je de akte al enkele dagen later via deze link op Notaris.be terugvinden.

Persoonlijk en veilig

De akten die je voor een notaris tekent,  worden in een uitermate beveiligde notariële databank bewaard. Personen die niet persoonlijk bij de akte betrokken zijn  (de zogenaamde “derden”), hebben geen toegang.

De notariële akten van rechtspersonen

Je kan ook toegang krijgen tot de akten van de vennootschappen waarin je een van de volgende functies bekleedt: bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, persoon belast met het dagelijks bestuur, lid van het directiecomité, lid van de directieraad, lid van de raad van toezicht, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger.

Als burgemeester heb je toegang tot de notariële akten van je gemeente.

Bron

Retour